សុងហេង សុងហេង

· 2023-10-18

TNAOT APP "ការពិតក្នុងមហាសមុទ្រ"

#រឿងរ៉ាវប្លែកៗ# #កម្សាន្ត# #វីដេអូចម្រុះ#

7008

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)